loading

شماتیک عناصر در گوجه فرنگی

شماتیک عناصر در گوجه فرنگی مواد مغذی مورد نیاز در هر مرحله رشد گوجه فرنگی را بصورت شماتیک می‌توانید مشاهده کنید.

شماتیک عناصر غذایی در گوجه فرنگی

شماتیک عناصر در گوجه فرنگی

عناصر پرمصرف عناصری هستند که گیاه در طول چرخه زندگی خود به میزان زیادی به آن‌ها نیاز دارد و نبود یا کمبود آن‌ها باعث اختلالات فیزیولوژیکی مهمی در گیاه می‌شود. نیتروژن، پتاسیم،فسفر، کلسیم، منیزیم و گوگرد جز این دسته از عناصر هستند. نبود مقدار کافی از عناصر ماکرو منجر به کمبود عناصر غذایی در گوجه فرنگی می‌شود.

  • کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی:

نیتروژن از عمده‌ترین عناصر مصرفی توسط گیاهان است که در رشد و رویش گیاه، ساخت پروتئین و تولید محصول نقش دارد.

یکی از دلایل کاهش ازت در خاک شستشو و بارندگی‌های اسیدی است.

علائم کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی:

کمبود نیتروژن به تدریج باعث رنگ پریدگی برگ‌های پایین بوته می‌شود. در اثر شدت پیدا کردن کمبود برگ‌ها زرد و در ادامه این روند رنگ برگ‌ها از زردی به سفیدی متمایل می‌شود. برگ‌های جوان و بالایی بوته سبز رنگ هستند اما این سبزی از حالت طبیعی و معمول روشن‌تر و رنگ پریده‌تر است.

با پیشرفت کمبود، برگ‌های مسن در اثر تنش آبی خفیف نیز پژمرده می شوند و بسیار زودتر از موعد معمول پیر می‌شوند.

دیگر علائم کمبود ازت عبارت است از:

گوجه فرنگی دوکی شکل می‌شود.

روی گلبرگ‌ها و دمبرگ‌ها لکه‌های قرمز ظهور می‌کند.

رشد رویشی کند می‌شود.

اندازه بوته‌ها و برگ‌ها کوچک می‌شود.

ساقه‌ها و شاخه‌های جانبی معمولاً کم تشکیل می‌شوند.

سرشاخه‌ها کوچک و نازک می‌شوند.

درمان کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی:

روند درمان کمبود ازت روندی سریع و قابل مشاهده است.

استفاده از کودهایی مانند: کود NPK، اوره، سرک، اسید نیتریک، سولفات آمونیوم، فسفات آمونیوم

همیار دشت آبرون 02188616460