loading

روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو

 

روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو! و همچنین برای افزایش بهره وری گیاه کاهو با استفاده از محصول ریژو تولید شرکت کیمیتک اسپانیا، را می‌توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

همیار دشت آبرون 02188616460