مصاحبه با جناب مهندس لطفی کارشناس کشاورزی

 

دمای بالا یکی از مهمترین عوامل آسیب زا به کیفیت گردو در دوران مغز دهی است. باید از روش چالکود استفاده کنیم و برای این منظور از کود تخصصصی بستر ساز چالکود retardo تولید شرکت LABIN اسپانیا مناسب برای استفاده در کاشت گردو و انواع محصولات دیگر بکار می‌رود . ریتاردو باعث افزایش حاصلخیزی خاک خواهد شد، فاقد تاثیرات نامطلوب در خاک می‌باشد و در صورت برخورد با ریشه گیاه هیچگونه خسارتی به آن وارد نخواهد شد.

همیار دشت آبرون 1-۰۲۱88616460