loading

راز رسیدن به حداکثر بازدهی در سیب زمینی چیست؟

شروع خوب  در سیب زمینی بسیار مهم است!!

اطمینان از در دسترس بودن فسفر کافی، درست از زمان کاشت سیب زمینی  یکی از کلیدهای رسیدن به  حداکثر پتانسیل عملکرد است. 

چگونه‌ می‌توان مدیریت فسفر را بهبود بخشید؟ 

فسفر نقش مهمی در رشد گیاه و به ویژه ریشه ها دارد و به همین دلیل است که تامین کافی در مراحل اولیه رشد  محصول سیب زمینی کلیدی است. همانطور که می دانید فسفر در خاک نسبتاً بی حرکت است و به جای اینکه فسفر از طریق خاک به سمت ریشه ها حرکت کند، در حقیقت ریشه ها باید بتوانند به سمت کود فسفر رشد کنند بنابراین جزو کودهایی به شمار میرود که باید حتما در زیر ریشه و یا نزدیک به آن دفن نمود و یا از کودهای محلول و سریع الجذب فسفره مانند نوتریفوس که حاوی فولویک اسید زنجیره کوتاه است و کلاتور قوی فسفر است استفاده نمود تا حداکثر جذب توسط ریشه تضمین شود،  این را با این واقعیت همراه کنید که سیب زمینی یک محصول ریشه دار ضعیف است و در مراحل اولیه اغلب برای ایجاد یک شبکه ریشه موثر که قادر به دسترسی به آب و سایر مواد مغذی باشد با مشکل مواجه می شود بنابراین تامین فسفر به هر طریقی در مرحله کاشت که دسترسی ریشه را افزایش دهد میتواند در افزایش شدید عملکرد سیب زمینی تاثیر مثبت داشته باشد.

راز رسیدن به حداکثر بازدهی در سیب زمینی چیست؟

راه های مختلفی برای بهبود مدیریت فسفر در سیب زمینی

با استفاده از کودهای مرکب  به جای کودهای سنتی تر وجود دارد. ۱- زمان‌بندی بهتر کاربردهای فسفر و پتاسیم تضمین می‌کند که فسفات نزدیک به زمانی که گیاه به آن نیاز دارد اعمال شود، بنابراین مقداری که توسط خاک محبوس می‌شود محدود می‌شود. این امر با استفاده از فسفر و پتاسیم به عنوان کود مرکب در زمان کاشت یا بلافاصله پس از کاشت به جای کاربردهای “مستقیم” جداگانه قبل از کاشت مورد توجه قرار می گیرد، به عنوان مثال استفاده از کود ریژو و یا نوتریفوس و یا کودهای فسفر بالای ان پی کا ۱۰-۴۰-۱۰ شرکت لبین می تواند نتایج بهتری در مقایسه با سایر کودها داشته باشد.

انتخاب فرمی از فسفر 

انتخاب فرمی از فسفر که نه تنها فسفات در دسترس را تامین می‌کند، بلکه فسفات را در طول زمان حفظ می‌کند، همچنین از مشکلات تثبیت فسفر در خاک ها جلوگیری به عمل می آورد  مانند کودهای گرانوله کند رهای مرکب مانند ریتاردو در جهت تضمین دسترسی ریشه و به تدریج به مواد غذایی بدون آبشویی و هدر رفت میتواند در مدیریت تغذیه بسیار تاثیرگذار باشد.

همیار دشت آبرون 02188616460