برنامه غذایی انگور

خاک مناسب درخت انگور چیست؟

این سوال بسیاری از باغداران است. درخت انگور گیاهی قدیمی است که مصریهای باستان پنج هزار سال قبل از میلاد آنرا می شناختند. زادگاه اصلی انگور ایران بوده و هم اکنون نیز به صورت وحشی و نیمه وحشی در این مناطق دیده می‌شود. انگور به سرمای شدید زمستانی اهمیتی نمی‌دهد ولی برای گیاه این مهم است که بهار و تابستان گرم و آفتاب داشته باشد.دیدن انگورهای رسیده و آبدار  هم برای انسان  و هم دیگر جانداران هیجان آور و شادی بخش است. اما برای پرورش این میوه شیرین چه خاکی مناسب تر است؟ 

خاک مناسب کاشت درخت انگور

خاک‌های سبک از جمله خاک مناسب کاشت انگور است. این خاک برای کشت با عمق زیاد مناسب‌تر هستند. البته باید توجه داشت که درخت انگور در اکثر خاک ها قابلیت رشد دارد. انگورهای زود رس در صورتی که در شیب­های جنوبی کاشته شوند، می توانند در آب و هوای نسبتاً ملایم تابستانی محصول بدهند. انگور ها بیش از همه فعلاً در آب و هوای نیمه گرمسیری و ملایم نیمکره شمالی با آب و هوای مدیترانه ای کاشته می شوند که سرمای زمستانی نداشته باشند. بادهای شدید به انگور بیش از سرما می توانند خراب کنند.برنامه غذایی انگور

ریشه درخت انگور

ریشه های انگور در خاکهای مختلف تا عمق متقاوت می‌توانند رشد کنند. برای نمونه در خاکهای سنگین و رسی حداکثر تا 90 سانتی متر، در خاکهای متوسط رسی شنی تا 5/3 متر و در خاکهای سبک تقریباَ شنی حتی تا عمق 6 متر و بیشتر هم نفوذ می کنند. در خاکهای کم عمق و تقریبا رس که ریشه ها تقریباً در عمق کمتر از یک متر پخش شده اند، دفعات آبیاری را باید زیادتر کرد. این عمل بخاطر این است که معمولاَ آب در نزدیکی های سطح خاک باقیمانده و بسرعت تبخیر می شود. در حالی که بیشتر ریشه های ریز در عمق 10 تا 60 سانتی متر هستند. ریشه های اصلی معمولاً در عمق 18تا 80 سانتی مترپیدا می شود.برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی پسته ریشه

علت رشد نکردن  درخت انگور

خاک هایی که زیاد حالت  اسیدی  دارد می تواند یک علت رشد نکردن درخت انگور می تواند باشد. این خاک ها بخاطر اینکه زیادی نمکی هستند برای کاشت انگور نامناسب­ اند  و مانع رشد می شوند. مناسب ترین خاک ، خاکهایی هستند که سبک و عمیق، به صورت  شنی رسی، که کمی هم آهک داشته و آب را به راحتی از خود عبور دهد. مقدار محصول درخت انگور در درجه اول به کودشیمیایی، هوموس ، شخم، آبیاری، زهکشی مناسب بستگی دارد.

همچنین عواملی چون

  • تکان دادن زمین از عمق زیاد (مثلاً 50 سانتی متر یا عمیق تر) به کمک شخم زدن Soussoleuse قبل از کاشت نهال
  • پس از به بار نشستن آن با سمپاشی
  • هرس های صحیح و به موقع
  • کود و تغذیه مناسب می تواند در میزان باروری انگور موثر باشد.
  • عوامل دیگری که در درجه پایین تری اهمیت روی مقدار محصول اثر می گذارند عبارتند از : رنگ خاک (هر چه تیره تر جذب نور خورشید بیشتر) عمق خاک ، مقدار آهک و همچنینpH آن هستند.

برنامه غذایی انگور

مراحل رشد

نام کود

میزان مصرف

نحوه استفاده

توضیحات

خواب زمستانه

ریتاردو

بیوفولویک اسید

سولفات پتاسیم

هر بوته بالغ 200 گرم ریتاردو

هر بوته بالغ 50-100 گرم فولویک اسید

هر بوته 100 گرم

چالکود

چالکود

چالکود

چالکود زمستانه و ذخیره مواد غذایی برای سال آینده

قبل از گلدهی

کلات آهن باسشن

کود 20-20-20 لبین

سوپرهیومیکو

نیترات کلسیم

2 کیلوگرم در هکتار

15 کیلوگرم در هکتار

2 کیلوگرم در هکتار

20 کیلوگرم در هکتار

آبیاری

آبیاری

آبیاری

آبیاری

تامین آهن و رشد بهتر

رشد و تامین سبزینگی

جذب بهتر مواد غذایی

تامین نیتروژن و کلسیم در گلدهی

متورم شدن جوانه

آمیفورت مکس

لبیکاژ

منگزینک پلاس

10-40-10 لبین

نیم در هزار لیتر آب

2 در هزار لیتر آب

3 در هزار لیتر آب

15 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی

محولپاشی

محلولپاشی

آبیاری

فروت ست و نگهداری بهتر گل و خوشه دهی بهتر

اتمام گلدهی و شروع تورم حبه

فراکتون

بیوآلجاکس

بمباردیر هر 10 روز 3 مرتبه

لبیکومگ

میکرومیکس

 

نیم در هزار لیتر آب

2 لیتر در هزار لیتر آب

2 لیتر در هزار لیتر آب

3 در هزار لیتر آب

2 کیلوگرم

محلولپاشی

محلولپاشی

محلولپاشی

محلولپاشی

آبیاری

خوشه بندی بهتر و تعداد دانه در خوشه بیشتر

سایز گرفتن حبه ها و رسیدگی میوه

کائوس ایکس تی

فراکتون

بمباردیر شوگر

15-5-35 لبین

لبیفول پتاسیکو

آمیفورت مکس

3 در هزار لیتر آب

نیم کیلوگرم در هزار لیتر آب

3 لیتر در هزار لیتر آب

15 کیلوگرم در هکتار

3 لیتر در هزار لیتر آب

نیم کیلوگرم در هزار لیتر آب

محلولپاشی

محلولپاشی

محلولپاشی

آبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

رسیدگی و رنگ گیری و افرایش سایز حبه و انبار مانی محصول

نکته‌های مهم در مورد برنامه غذایی انگور

  • این برنامه برای شرایط ایده آل خاک و آب تنظیم شده و در صورت مشکل و کمبود در خاک اول باید نسبت به رفع آن کوشید.
  • در صورت شور بودن خاک از آنتی سالت در برنامه بالا برای بهبود عملکرد حتما استفاده شود.
  • فراکتون و بمباردیر شوگر در این محصول به هیچ هنوان با هم به صورت ترکیبی استفاده نشود و آخرین مصرف این محصولات سه هفته قبل از برداشت باشد و بعد این تاریخ از این محصولات دیگر استفاده نشود.
همیار دشت آبرون 1-۰۲۱88616460