loading

برای کاشت فلفل از محصولات کیمیتک استفاده می‌شود. هر دوهفته یک بار از کود ریژو به میزان ۳ لیتر در هر هکتار استفاده می‌شود و ۳ بار این کار انجام می‌شود و بعد از آن شروع به اعمال بمباردیر می‌شود توضیحات تکمیلی را میتوانید در فیلم مشاهد کنید.

همیار دشت آبرون 02188616460