کشاورزی در استان اصفهان

کشاورزی در استان اصفهان

کشاورزی در استان اصفهان   مصاحبه با جناب مهندس مختاری، کارشناس کشاورزی استان اصفهان بیش از564 هزار زمین با قابلیت کشاورزی داردکه در حال حاضر 35درصدآن به زراعت. و 14 درصد به باغبانی ... ادامه مطلب