آتشک سیب و گلابی

آتشک سیب و گلابی بیماری آتشک سیب یکی از مهمترین آفات و بیماری‌های درخت سیب میباشد. خسارت‌های این بیماری قابل مقایسه با هیچ یک از بیماری‌های دیگر نبوده و خسارت وارده بر محصولات ... ادامه مطلب