کائوس ایکس تی

Caos XT حاوی کلسیم با غلظت بالا بوده که باعث اصلاح کمبود کلسیم در گیاهان می‌شود. فرمولاسیون ویژه‌ای که در این کود استفاده شده است، کلسیم را به وسیله ترکیبات لیگنوسولفونات و گلوکونیک اسید به صورت 100 درصد کلاته خواهد کرد. در این محصول 9/0 درصد عنصر بور وجود داشته که باعث حضور و انتقال 100 درصد کلسیم در گیاهان می‌شود. کائوس ایکس تی باعث توسعه ریشه، ساقه، جوانه و میوه و در کل بهبود کیفیت رشد رویشی و زایشی می‌شود. اسیدآمینه موجود در کائوس ایکس تی به جذب کلسیم از طریق برگ و ریشه کمک می‌کند.

20%   کلسیم (Ca)            9/0%   بور (Br          3/1% اسیدهای آمینه         0/5%  نیتروژن(N)

 

  • نصر کلاته کننده گلوکونیک اسید می باشد.
  • pH این محصول 3-4 می باشد.
  • افزایش مقاومت، استحکام و ثبات میوه
  • افزایش خاصیت انبارداری میوه
  • دارای کلسیم فعال و کمپلکس کننده آنتی اکسیدان
محصولاتمیزان مصرفزمان مصرف
سبزیجات و صیفی جاتکودآبیاری: 5 لیتر در هکتار
محلولپاشی: 1-3 سی سی در لیتر
استفاده هر هفته در زمان رشد رویشی،
تشکل میوه و احساس در تغییر شکل میوه
درختان میوهدرختان میوهکودآبیاری: 5 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 1-3 سی سی در لیتر
شروع استفاده در زمان تشکیل اولین برگ ها یا جوانه ( تکرار هر 7 الی 15 روز)
گل ها و گیاهان زینتیکودآبیاری: 5 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 1-3 سی سی در لیتر
استفاده هر هفته و به طور عمده در زمان تشکیل غنچه گل
سیب زمینیکودآبیاری: 5 لیتر در هکتار
محلول پاشی: 1-3 سی سی در لیتر
در طول توسعه غده ها مخصوصا در زمین های شور و در پایان مرحله رویشی و جلوگیری از سوختگی و ایجاد حفره در داخل غده
  • اختلاط این کود با ترکیبات حاوی فسفر توصیه نمی‌شود.
  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.