ریتاردو

Retardo یک کود ارگانیک است که بر پایه هیومیک اسید استخراج شده از لیگنیت فرآوری گردیده است. این ترکیب در ایجاد تعادل تغذیه ای در جذب عناصر توسط گیاه نقش مستقیم دارد و عناصر را به صورت تدریجی در اختیار گیاه قرار می‌دهد. لبین ریتاردو با داشتن ترکیبات منحصر به فرد به عنوان یک محصول ارگانیک نقش ویژه ای در افزایش حاصلخیزی و باروری خاک ایفا می کند و فاقد اثرات نامطلوب بر گیاه و خاک می‌‌باشد.

دسته: برچسب:
5%         نیتروژن (N)9%  پتاسیم (K)15% گوگرد (SO2)
30%    منیزیم(MgO)7%      فسفر (P)2%   آهن(Fe)
8%         کربن آلی3% ماده آلی (OM) 1%   اسید هیومیک
40% لیگنیت (Lignit)

 

 

  • دسترسی تدریجی عناصر به گیاه و ایجاد تعادل تغدیه ای در خاک
  • افزایش قدرت جذب و نگهداشت آب در خاک و بهبود ساختار خاک
  • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های محیطی و آفات و بیماری‌ها 

 

محصولاتمیزان مصرفزمان مصرف
درختان میوه 600-800 کیلوگرم در هکتارچالکود قبل از کشت
انگور600-500 کیلوگرم در هکتارچالکود قبل از کشت
مرکبات کیوی زیتون 1000-800 کیلوگرم در هکتارچالکود قبل از کشت
فندوق، بادام600-450 کیلوگرم در هکتارچالکود قبل از کشت
گیاهان آجیلی800-600 کیلوگرم در هکتارچالکود قبل از کشت
توت فرنگی-گیاهان باغی 700-600 کیلوگرم در هکتارچالکود قبل از کشت
قلمه600-400 کیلوگرم در هکتاربه صورت خاکی
گلکاری و چمن 1000-800 کیلوگرم در هکتاربه صورت خاکی
آماده سازی بستر5 کیلوگرم در متر مربعبه صورت خاکی همراه با شخم
چمن، پارک، فضای سبز800-600 کیلوگرم در هکتاربه صورت خاکی

 

  • قبل از اختلاط و مصرف در سطح کوچک بر روی گیاهان آزمایش شود.