آبیاری تشتکی

آبیاری تشتکی

آبیاری تشتکی دراین سیستم آبیاری که در شکل مشاهده می‌کنید (آبیاری تشتکی) با جلوگیری از تماس مستقیم آب با تنه، طوقه و پیوندک درختان باعث پیشگیری از رشد علف‌های هرز اطراف تنه درختان ... ادامه مطلب

علل و عوامل پیری برگ

علل و عوامل پیری برگ 1: کمبود نیتروژن یا بسیاری از عناصر غذایی باعث پیری و ریزش برگها میشود که ابتدا برگهای پیر تر می ریزند و در صورت تداوم کمبود ، بقیه ... ادامه مطلب

روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو

روش تقویتی عالی برای ریشه کاهو   از محصولات کیمتیک جهت افزایش بهروری در کاهو فوق‌العاد است. مرحله اول از محصولات بنام ریژو برای تکامل ریشه استفاده می‌شود و در مرحله دوم از ... ادامه مطلب

نقش منیزیم در درختان میوه

نقش منیزیم در درختان میوه منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل می‌باشد و به عنوان هسته مرکزی سازنده #کلروفیل معرفی می‌شود.بنابراین منیزیم به طور غیر مستقیم در متابولیسم و #فتوسنتز درختان میوه ... ادامه مطلب
کشاورزی در استان اصفهان

کشاورزی در استان اصفهان

کشاورزی در استان اصفهان   مصاحبه با جناب مهندس مختاری، کارشناس کشاورزی استان اصفهان بیش از564 هزار زمین با قابلیت کشاورزی داردکه در حال حاضر 35درصدآن به زراعت. و 14 درصد به باغبانی ... ادامه مطلب

خرما کود می‌خواهد؟

خرما کود می خواهد؟ مصاحبه با جناب مهندس پورکهواز، کارشناس کشاورزی خرما عمدتا در مناطق جنوبی کشور کشت می‌شود که به دلیل کاهش رطوبت در قسمت سطحی و نیز آهکی بودن خاک، با ... ادامه مطلب

بیماری زوال گلابی

بیماری زوال گلابی یكی از مهمترین بیماریهای گلابی، بیماری زوال گلابی (Pear decline) است كه در حقیقت نوعی ناسازگاری تحریكی است. یعنی عامل بیماری كه مایكوپلاسما است توسط پسیل گلابی به درختان انتقال ... ادامه مطلب

آتشک سیب و گلابی

آتشک سیب و گلابی بیماری آتشک سیب یکی از مهمترین آفات و بیماری‌های درخت سیب میباشد. خسارت‌های این بیماری قابل مقایسه با هیچ یک از بیماری‌های دیگر نبوده و خسارت وارده بر محصولات ... ادامه مطلب
نکات مهم کوددهی

نکات مهم کوددهی

نکات مهم کوددهی اصل مهم در باغداری و کشاورزی تغذیه می باشد و بسیار مهم است. حتما کوددهی با جیره نویسی خوب بر حسب آزمایش خاک و برگ و اطلاعات پایه باغ از ... ادامه مطلب
زمان مناسب کاربرد کلسیم

زمان مناسب کاربرد کلسیم

زمان مناسب کاربرد کلسیم در هلو، شلیل و زردآلو دو تا سه ماه قبل از برداشت، ۶ مرحله محلولپاشی کلسیم هر دو هفته یک بار توصیه می‌شود. در سیب ٧ الی ٨ مرحله ... ادامه مطلب
ارزیابی حاصلخیزی خاک

ارزیابی حاصلخیزی خاک

ارزیابی حاصلخیزی خاک حاصلخیزی یک خاک تنها مربوط به اضافه کردن مقدار زیادی از کودهای شیمیایی و حیوانی در خاک نمی‌باشد. تعریف دقیق حاصلخیزی مربوط به داشتن همزمان توان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ... ادامه مطلب

10 نکته در کشت گوجه فرنگی

10 نکته در کشت گوجه فرنگی گیاه گوجه فرنگی حداقل به 10 ساعت نور مستقیم آفتاب نیاز دارد. فاصله مناسب بین 30 تا 40سانتیمتر برای گردش هوا بین بوته ها ضروری می‌باشد. حداقل ... ادامه مطلب