بیماری آتشک سیب یکی از مهمترین آفات و بیماری‌های درخت سیب میباشد. خسارت‌های این بیماری قابل مقایسه با هیچ یک از بیماری‌های دیگر نبوده و خسارت وارده بر محصولات باغی در برخی سال‌ها غیر قابل جبران می‌باشد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آتشک سیب و گلابی

  • از کاشت توام چندین گیاه میزبان باکتری مانند سیب، به و گلابی و انواع گل رز، زالزالک و به عنوان بادشکن در یک باغ خودداری شود.
  • انواع مقاوم به بیماری‌ به ‌تدریج جایگزین انواع حساس شوند.
  • انواع مقاوم به بیماری‌ به ‌تدریج جایگزین انواع حساس شوند.
  • مصرف کودهای ازته به حداقل برسد و از کودهای فسویت کی سی به صورت تزریقی برای مقاوم سازی گیاه استفاده گردد.
  • عملیات هرس کردن می‌بایست تا حد امکان در فصل زمستان و به صورت 15 تا 30 سانتی متر پایین تر از محل مشاهده علایم  انجام گیرد و از انجام عملیات هرس در روزهای بارانی و مرطوب جداً خودداری شود و بعد از هرس از باغ خارج و سوزانده شود.
  • سم پاشی های دوره ای با کوپرا جی ال
  • استفاده از اکسی تتراساکلین و استرپتومایسین دامی به صورت محلول پاشی و تزریق در تنه درخت برای کنترل بیماری