اصل مهم در باغداری و کشاورزی تغذیه می باشد و بسیار مهم است.

حتما کوددهی با جیره نویسی خوب بر حسب آزمایش خاک و برگ و اطلاعات پایه باغ از نوع آب، محصول سال قبل، سن درخت،… باشد. چرا که همانگونه کمبود خسارت زاست بیشبود و مسمومیت هم خسارت زاست که مورد دوم این روزها بخاطر عدم مدیریت صحیح و ترویج نادرست در ایران بیشتر خسارت میزند.

گرانول

در خرید نوع کود بر حسب: شرایط خاک زمان کوددهی نوع درخت اقلیم منطقه حتما دقت شود که: از گرانول، پودر، ترکیبی، الی، شیمیایی، و … کدوم استفاده شود.

نوع کوددهی ملزم نیست حتما از یک روش استفاده بشه چرا که روشهایی کوددهی بر حسب تحقیقات انجام شده اولویت بندی شدند. چالکود، نواری، خندقی، آبکود و … هر چند سن و نوع ریشه دوانی درخت در انتخاب روش کوددهی دخیل است مثلا درختان با سن پایین 1 تا 4 سال که ریشه سطحی دارند و هنوز ریشه به عمق نرفته چالکود لازم نیست همان روش سطحی ترکیب با خاک کافی می‌باشد. یا درختان مثل مرکبات با ریشه سطحی کوددهی سطح خاک جواب کامل می‌دهد.

چالکود

نوع کود که باید در پایه مصرف شود:

تمام کود فسفره

یک سوم کود ازته

60 تا 70 درصد کود پتاسه 

کل کود میکرو المنت به شکل سولفات

کوددهی 30 سانت بعد سایه انداز انجام شود. در صورت مشخص نبودن سایه انداز به ازای هر سال سن درخت 20 سانت از تنه فاصله داده شود. مثلا درخت 5 سال سایه اندازه از 100 سانت تا 130 سانت تنه درخت می باشد.

30 سانت کود دهی

نکته : از تجمع کود یکجا بدون ترکیب شدن با خاک شدیدا اجتناب شود.

نکته : در صورت نداشتن بارندگی تا 24 ساعت پس از کوددهی حتما محل کوددهی ابیاری سنگین شود.

نکته : حتما در زمان خرید کود شیمیایی از اصالت کود مطمئن شوید چرا که مصرف کود بی‌کیفیت به هر دلیلی نه تنها بازدهی ندارد بلکه ضرر سنگینی در آینده به باغدار وارد می‌شود.