از چه طریق متوجه کمبود عنصر کلسیم را در محصولات خود شویم؟

در صورت کمبود کلسیم، این چرخه را در گیاه خود مشاهده خواهید کرد.

لکه های زرد یا قهوه ای که توسط یک لبه باریک و قهوه ای شکل در برگها احاطه شده اند مشخصه کمبود کلسیم است.

علائم کمبود کلسیم اغلب به سرعت ظاهر می شوند. طی یک یا دو هفته از اولین لکه ها که روی برگهای پیر مشاهده می شوند، لکه ها معمولاً به صورت لکه های قهوه ای روشن پدیدار می شوند که به مرور زمان اندازه آنها افزایش می یابد.

بعد از گذشت دو هفته، برگهای پیرتر لکه های فزاینده ای را نشان می دهند.

کمبود کلسیم

لکه‌ها اغلب در لبه برگها ظاهر می شوند، همانطور که در مورد کمبود پتاسیم این علائم وجود دارد. با این وجود، تفاوت بین کمبود کلسیم و کمبود پتاسیم در اکثر موارد به خوبی قابل تشخیص است.

با کمبود کلسیم در گیاهان، تاخیر در پیشرفت و رشد گیاه اغلب در طی یک هفته قابل توجه است.
گاهی اوقات در نقاط در حال رشد و چروک شده و اطراف میوه ها، برگهای نازک و کوچکی پیدا خواهید کرد که لکه دار نیستند.برگهای قدیمی تر به آرامی از بین می روند و لکه های ابری مایل به زرد ممکن است در اطراف لکه های یکروزه ظاهر شود. هرچه برگ بزرگتر باشد، علائم آن جدی تر است

روند گلدهی نیز کمتر شده و کند می شود و از میوه ها اندکی باقی می ماند.